Grafična pomlad

 

Kraj dogodka: 
Razstavišče Vetrinjskega dvora
Datum in ura dogodka: 
sreda, 1 Oktober, 2014 -  četrtek, 30 Oktober, 2014 

Razstavo si je mogoče ogledati vsak delovnik do konca oktobra, med 10.00 in 18.00.
V soboto med 10.00 in 13.00, v nedeljo in ob praznikih je zaprta. 

Razstava Grafična pomlad je nastala kot ideja spodbujanja delovanja mladih na področju umetniške grafike in predstavitve delovanja umetniških fakultet v Sloveniji, predstavitve bodočih nosilcev likovne umetnosti na domačih tleh in primerjave z drugimi evropskimi fakultetami. Projekt stremi k “preporodu” umetniške grafike in spodbujanju njenega razvoja na domačih in tujih tleh.

V svoji prvi izdaji mednarodna žirija vsebine ni kontekstualno opredelila; poudarja lastno vsebinsko izvirnost študentov, kvaliteto likovnih prvin in vrhunskost obvladovanja tehnike ter odtisa samega.
Predstavljene so tudi najboljše grafike študentov likovnih akademij iz Beograda, Sarajeva in Zagreba ter slovenskih študentov likovno usmerjenih fakultet.

Projekt študentom, profesorjem in umetnikom omogoča vpogled v trenutne ustvarjalne trende, medtem ko javnosti predstavlja mlade ustvarjalce, ki bodo oblikovali in ustvarjali podobo likovnega sveta.

Grafična pomlad kot zelo usmerjena razstava prikazuje problematiko razumevanja in obvladovanja tehnike, ki je tesno povezana z vsebino. Skupaj ustvarjata osebni likovni jezik umetnika, ki se skozi projekt prikazuje v široki paleti tehnik in sporočil podob.
Mladi s predstavljenimi deli prikazujejo svoje kvalitete pri tisku in pri tem podajajo tudi sodobno vsebino.

Nastajanje grafičnega vozlišča, ki se bo vzpostavilo skozi prihodnje Grafične pomladi, bo imelo nalogo povezovanja študentov, umetnikov, likovnih institucij in javnosti. S tem bo prispevalo h kulturnemu razvoju javnosti, utrjevanju grafike kot likovne discipline in omogočanju prvih korakov mladim v svet poklica umetnika.
V prihodnjih letih se bo projekt s pozivom usmeril v točne vsebine in v mladih prožil izziv pri nastajanju novih grafik, k sodelovanju povabil večje število umetniških fakultet iz več držav ter tako ponudil širjenje “pomladi”.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelujočim študentom in njihovim mentorjem. Posebne zahvale je deležna mednarodna strokovna žirija, ki je s svojim znanjem izbrala najboljša dela in tako omogočila visoko kvaliteto razstave. Posebej se zahvaljujemo tujim študentom, ki so s svojim prispevkom omogočili vzpostavljanje izmenjave znanj in trendov ter mednarodno povezovanje; s tem so slovenske kulturne institucije postavili na zemljevid študentskega umetniškega delovanja.

Maja Pegan, vodja projekta

Running Sneakers Store | Nike Shoes